Terapia rodzinna

TERAPEUTA MOTYWUJĄCY MAGDALENA MICHALAK

Ta forma terapii przeznaczona jest dla rodzin które potrzebują pomocy w sytuacjach takich jak, przezwyciężenie różnego rodzaju kryzysów w życiu rodziny czy konflikty rodzinne.

Trudności w wychowywaniu dzieci i problemy okresu dojrzewania u dzieci i nastolatków (lęki, obniżony nastrój, trudności z adaptacją w szkole, kłopoty z nauką), zaburzenia odżywania (bulimia, anoreksja).

Terapia rodzinna jest szczególnie polecana w sytuacji problemów wychowawczych lub zdrowotnych dzieci i nastolatków tj. anoreksja, bulimia, ADHD, zaburzenia zachowania, schizofrenia, uzależnienia, samookaleczenia, myśli samobójcze lub próby samobójcze, itd.). Przy takich problemach dzieci najlepsze efekty osiąga się przy pełnym zaangażowaniu rodziny. Terapia rodzinna pomaga zobaczyć rodzinę w nowym świetle, odkryć jej słabe i mocne strony, a także zmienić nawyki funkcjonowania, które niestety przestały być już skuteczne. Pozwala także nauczyć się nowych sposobów okazywania uczuć, wzajemnego wpierania się, rozwiązywania problemów i łagodzenia konfliktów.

Dzięki terapii możemy na nowo poznać członków rodziny, ponieważ możemy spojrzeć na nich z innej perspektywy. Terapia rodzinna jest również okazją, by lepiej zrozumieć innych, by uprawnić komunikację, poprawić współdziałanie. Jednocześnie dla młodych ludzi z problemem, rodzina po terapii stanie się azylem bezpieczeństwa, w którym dorośli będą dawać wyrozumiałe wsparcie i stawiać rozsądne, ale wyraźne wymagania, a dzieci i nastolatki zaufają w ich dobre intencje.

Również w terapii rodzin występuję kontrakt, razem ustala się cele i czas trwania terapii. Czas sesji trwa od 60 do 90 minut.

Bibliografia:
„Wywiad motywujący” Miller William R., Rollnick Stephen
„Psychoterapia po ludzku” (książka wydana przez Stowarzyszenie INTRO)