Terapia małżeńska / par

TERAPEUTA MOTYWUJĄCY MAGDALENA MICHALAK

Psychoterapia par jest formą terapii wskazaną wówczas, gdy celem jest poprawa relacji między partnerami. Kładzie nacisk raczej na wzajemne interakcje pomiędzy partnerami, niż na ich indywidualne problemy.

Na sesję zapraszamy obydwoje partnerów, szczególnie gdy chcą poprawić jakość wzajemnych relacji,chcą skuteczniej rozwiązywać problemy, lepiej rozumieć siebie nawzajem.

Terapie par stosuje się kiedy związek przeżywa kryzys, który może spowodować rozpad związku. Również stosujemy w/w terapię kiedy para doświadczyła dużej traumy lub straty, zmaga się z dolegliwym i przedłużającym się cierpieniem lub kiedy po prostu chce poprawić jakość wspólnego życia.

Najważniejszym warunkiem do przystąpienia do terapii par jest gotowość obojga partnerów do uczestnictwa w terapii oraz podjęcia wysiłku w kierunku pozytywnej zmiany. Na sesjach są zazwyczaj oboje partnerów i terapeuta (czasami może być dwóch terapeutów). Sesja trwa od 90 do 120 minut. W zależności od problemu z jakim boryka się związek sesje odbywają się z różną częstotliwością od raz w tygodniu do raz w miesiącu.

Na pierwszej sesji terapeuta wraz z obojgiem partnerów ustala cele spotkań oraz opracowuje kontrakt, który będzie obowiązywał do zakończenia terapii. Kolejne spotkania poświęca się omawianiu problemu, ćwiczenia umiejętności porozumiewania się, szukania nowych rozwiązań, negocjowaniu nowych zasad wspólnego życia itp. Niekiedy terapeuta zadaje prace domową, które maja za zadanie wprowadzić nowe zachowania lub style radzenia sobie z problemami, które są potem omawiane na kolejnych spotkaniach z terapeutą.

SZCZEGÓLNIE ISTOTNE JEST W TERAPII PAR NEUTRALNOŚĆ TERAPEUTY, BEZSTRONNOŚĆ WOBEC KONFLIKTU PARY.

Czasami terapia pary jest okazją do ostatecznego ujawnienia chęci odejścia ze związku. Wówczas ważne jest na spotkaniach z terapeutą jak rozejść się w sposób jak najbardziej przyjazny, nieszkodzący żadnej ze stron (mediacja).

Bibliografia:
„Wywiad motywujący” Miller William R., Rollnick Stephen
„Psychoterapia po ludzku” (książka wydana przez Stowarzyszenie INTRO)