Terapia indywidualna

TERAPEUTA MOTYWUJĄCY MAGDALENA MICHALAK

Psychoterapia indywidualna przeznaczona jest dla osób, które chcą rozwiązać swoje problemy, trudności. Celem terapii może być też potrzeba rozwoju osobistego i chęć poszerzenia własnej świadomości.

W regularnej i bezpiecznej relacji z psychoterapeutą Klient pracuje nad lepszym zrozumieniem siebie, własnych uczuć, potrzeb, motywów postępowania, a także poznaniem przyczyn problemów.

Terapia indywidualna jest to podróż dwóch osób – terapeuty i klienta, w której najważniejsze jest zbudowanie bezpiecznej przestrzeni dla klienta. Dzięki poczuciu bezpieczeństwa klient będzie mógł stopniowo odsłaniać swoje wnętrze, odkryć przed terapeutą swój świat. Cele podróży tj. częstotliwość sesji, zasady współpracy, możliwości ustalane są na pierwszej, ewentualnie na drugiej sesji w formie kontraktu. Natomiast to czy cele postawione na początku drogi zostaną zrealizowane zależy od możliwości i zaangażowania obu stron.

W terapii indywidualnej czas i uwaga terapeuty jest skierowana na klienta. To klient jest tu najważniejszy – jego emocje, przemyślenia, potrzeby.

Długość trwania sesji to 60 minut, a częstotliwość zależy od trudności, preferencji, czasu i możliwości finansowych. Najczęściej spotkania odbywają się raz w tygodniu. Jeżeli występuje silny kryzys np. myśli samobójcze, samookaleczenia, jest możliwość częstszych spotkań (interwencji kryzysowych). Czasami sesje odbywają się raz na dwa tygodnie czy rzadziej. Wtedy ważne jest aby w czasie tych przerw skupić się na zadanych pracach domowych, które mają za zadanie nauczyć nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami czy wprowadzenia zmian we własnym życiu.

Długość trwania terapii jest zależna od problemu z jakim boryka się klienta. Terapia motywująca skoncentrowana jest na rozwiązaniu tego na czym zależy klientowi.

Bibliografia:
„Wywiad motywujący” Miller William R., Rollnick Stephen
„Psychoterapia po ludzku” (książka wydana przez Stowarzyszenie INTRO)