Jak pracuję

TERAPEUTA MOTYWUJĄCY MAGDALENA MICHALAK

Towarzyszenie ludziom w zmianie, pomaganie im w odzyskaniu nadziei, wspieranie w tworzeniu bardziej satysfakcjonującego życia to moja pasja. Zwracam szczególną uwagę na dobrą relację, przyjazną, wspierającą atmosferę i potrzeby drugiej osoby, która jest partnerem w relacji, a jej ocena sytuacji i jej wybory zasługują na najwyższy szacunek. Wzmacniam autonomię osób, z którymi pracuję. Zauważam i pomagam klientom dostrzegać, rozwijać i budować na ich własnych mocnych stronach. Magdalena Michalak

Pracuję stosując Dialog Motywujący/Terapię Motywującą (TM), które polegają na:

  1. Budowaniu wewnętrznej motywacji do zmiany osiągamy ją za pomocą wydobywania zasobów i pracy na zasobach, jakie posiada klient.
  2. Komunikowaniu troski i szacunku do drugiego człowieka ważne w terapii par i rodzin.
  3. Skutecznej interwencji terapeutycznej skonstruowanej tak, by zredukować ilość spotkań z klientem i wzmocnić jego zaangażowanie w zmianę.