Skip to:

Pracuję stosując Dialog Motywujący/Terapię Motywującą (TM), które polegają na:

1

Budowaniu wewnętrznej motywacji do zmiany

osiągamy ją za pomocą wydobywania zasobów i pracy na zasobach, jakie posiada klient.
2

Komunikowaniu troski i szacunku do drugiego człowieka

ważne w terapii par i rodzin.
3

Skutecznej interwencji terapeutycznej

skonstruowanej tak, by zredukować ilość spotkań z klientem i wzmocnić jego zaangażowanie w zmianę.

Psycholog, Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny

 Towarzyszenie ludziom w zmianie, pomaganie im w odzyskaniu nadziei, wspieranie w tworzeniu bardziej satysfakcjonującego życia to moja pasja. 
Zwracam szczególną uwagę na dobrą relację, przyjazną, wspierającą atmosferę i potrzeby drugiej osoby, która jest partnerem w relacji, a jej ocena sytuacji i jej wybory zasługują na najwyższy szacunek. Wzmacniam autonomię osób, z którymi pracuję. Zauważam i pomagam klientom dostrzegać, rozwijać i budować na ich własnych mocnych stronach. Magdalena Michalak 

Cele terapii

Podstawowym celem terapii jest wywołanie szybkiej, umotywowanej wewnętrznie (przez samego Klienta) zmiany.

Terapia motywująca

W TM wzmacniamy przekonania pokazujące, że zmiana jest możliwa a także doceniamy, że nie ma “jednego sposobu” jej osiągnięcia.

Pomoc w terapii

Niezwykle pomocne, a w TM wręcz zasadnicze, jest rozwijanie własnych planów działania przez Klienta. www.akademia-motywacji.pl